Tuesday, May 22, 2012

Salina e-day

Salina before makeup


Salina after makeup

engagement makeup by jaja nasir
Cust. Salina
where : bandar sunggala Pd
when : 17 Mac 2012
makeup by Jaja Nasir

No comments:

Post a Comment